V areálu bývalé Malírny v Telči vyrábíme žárobetonové tvarovky pro různá průmyslová odvětví. Navazujeme na tradici ruční výroby keramiky, která ve stejných prostorách fungovala řadu let. I naše výrobky můžeme směle označit značkou HAND MADE.

Tato technologie výroby má několik výhod:

  • možnost výroby velmi komplikovaných tvarů
  • ekonomická únosnost i malých sérií díky nižším nákladům na formy
  • zrychlení oprav příp. instalací vyzdívek tepelných agregátů
  • hotovou vyzdívku již není nutné temperovat

K výrobě používáme nejen vlastní směsi na bázi lupku a korundu s obsahem karbidu křemíku, ale i směsi tuzemských i zahraničních výrobců.