Provádíme:

  • izolace a vyzdívky tepelných agregátů tzv. “na klíč”

  • tepelné výpočty

  • návrh optimálních vyzdívkových materiálů

  • běžné i generální opravy vyzdívek pecí, kotlů, spaloven a dalších tepelných zařízení

  • modernizace vyzdívek tepelných agregátů – snižování energetické náročnosti