Realizované akce

  • Oprava vyzdívky 4 tavících pecí na mosaz

  • Instalace nové vyzdívky žíhací pece – kombinace žárobeton + izolační moduly

  • Provedení izolace pecních vrat – kombinace minerální izolace + izolační moduly