(Čeština) Žárobetonové tvarovky

(Čeština) Žárotechnické práce

(Čeština) Žárobetonové tvarovky

(Čeština) Žárotechnické práce

(Čeština) Žárobetonové tvarovky

Společnost ALFA HEAT CZ byla založena v březnu 2013. Navazujeme na dlouholeté zkušenosti v žárotechnických oborech, a to jak v oblasti oprav vyzdívek veškerých tepelných zařízení, tak i vlastní výroby žárobetonových směsí a tvarovek. Současně disponujeme znalostmi týkajícími se realizace a provozu průmyslových pecí.

V současné době se naše činnost soustřeďuje do 2 divizí.

Divize Brno se specializuje na veškeré žárotechnické a izolatérské práce, tj. provádění oprav vyzdívek tepelných agregátů, mezi které hlavně patří:

  • zařízení hutního průmyslu jako např. kupolové pece, obloukové pece, šachtové pece, licí pánve apod.
  • pece pro výpal keramiky a skla
  • spalovací agregáty jako např. kotle na tuhá paliva a biomasu, spalovny komunálního či průmyslového odpadu, kremační pece a jímky

Divize Brno současně zajišťuje prodej pecí IGNIS

Divize Telč je výrobní divizí a zajišťuje výrobu žárobetonových tvarovek pro různá odvětví průmyslu, jako jsou např. metalurgie, výroba kotlů na tuhá paliva, spalovny odpadů, výroba průmyslových pecí a další.

Nabízíme nejen tvarovky ze žárobetonu vlastní výroby, ale i ze směsí od renomovaných tuzemských či zahraničních výrobců žáromateriálů.

V Telči je také soustředěna výroba dřevem vytápěných pecí IGNIS, určených k pečení chleba, pizzy a dalších potravin.

Kromě dodávek materiálů a služeb poskytujeme i poradenství, provádíme tepelné výpočty, navrhujeme optimální skladbu vyzdívky dle našich zkušeností a požadavků zákazníka s cílem optimalizace provozních nákladů.

Poskytujeme celé spektrum dodávek tzv. „na klíč“, tj. od návrhu řešení, přes projekt, vyřízení nezbytných povolení, až po samotnou realizaci.

Společnost ALFA HEAT CZ má uzavřenu pojistku odpovědnosti za škody s limitem plnění 30.000.000,- Kč s územním rozsahem Evropa.