• Realizace topného systému šachtové pece s elektrickým otopem:
    • návrh a výroba topných meandrů
    • výroba keramických kotev
    • instalace topného systému u zákazníka